0
สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์
สรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที! เน้นวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
หนังสือ141.55 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปคณิต ป.1 เข้าใจง่าย เก่งได้ในเล่มเดียว ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ รวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับล่าสุด) โดยสรุปเนื้อหากระชับ ครบถ้วน เข้าใจเร็ว คิดเร็ว ฝึกทำได้ทันที! เน้นวิธีคิด วิเคราะห์โจทย์ และวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ สนุกกับแบบฝึกทักษะ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ แนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เตรียมความพร้อม เพิ่มทักษะ พัฒนาความคิดเพิ่มเกรดในชั้นเรียนและสอบคณิตศาสตร์อย่างมั่นใจ

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
บทที่ 2 การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
บทที่ 3 การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
บทที่ 5 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 20
บทที่ 6 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20
บทที่ 7 การวัดความยาว
บทที่ 8 การชั่ง
บทที่ 9 การตวง
บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163810960 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Life Balance, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน