0
Focus Admission ฟิสิกส์ ม.4-6
ทบทวนก่อนสอบวันละเรื่อง เนื้อหาเข้มข้นทุกบท เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ครบทุกหลักการ เก็งข้อสอบแม่นยำ พิชิตทุกสนามสอบ PAT 2 O-NET สอบตรง
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Focus Admission ฟิสิกส์ ม.4-6" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่นักเรียนควรจะรู้เป็นพื้นฐานและใช้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งในแต่ละบทนั้นจะให้คำจำกัดความของแต่ละเรื่อง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำอธิบายและตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนข้อควรจำ และข้อควรสังเกต ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์การสอนอย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ Admissions สอบประจำภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน

สารบัญ

1. การวัด กราฟ และเลขนัยสำคัญ
2. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง (การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ)
3. มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
4. สมดุลกล
5. งาน พลังงาน และกำลัง
6. โมเมนตัม
7. การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
8. การเคลื่อนที่แบบหมุน
9. ของไหล
10. ความร้อน และทฤษฎีจลน์แก๊ส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167729756 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์PSP, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน