0
Focus Admission ภาษาไทย ม.4-6
ทบทวนก่อนสอบวันละเรื่อง เนื้อหาเข้มข้นทุกบท เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ครบทุกหลักการ เก็งข้อสอบแม่นยำ พิชิตทุกสนามสอบ PAT 2 O-NET สอบตรง
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "Focus Admission ภาษาไทย ม.4-6" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่นักเรียนควรจะรู้เป็นพื้นฐานและใช้ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้ศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งในแต่ละบทนั้นจะให้คำจำกัดความของแต่ละเรื่อง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำอธิบายและตัวอย่างประกอบที่ชัดเจนข้อควรจำ และข้อควรสังเกต ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์การสอนอย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบ Admissions สอบประจำภาคเรียน และสอบปลายภาคเรียน

สารบัญ

1. ชนิดและหน้าที่ของคำ
2. การสร้างคำในภาษาไทย
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา
4. การสังเกตและการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย
5. พยาค์และคำ
6. การออกเสียงคำ
7. การสะกดคำ
8. กลุ่มคำและประโยค
9. วิธีฟังและอ่านให้เกิด
10. การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167729664 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 17 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์PSP, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน