0
Q cute นิทานอีสปสอนอังกฤษ สิงโตกับหนู The Lion and The Mouse
หนังสือนิทานอีสปชุดนี้ คัดสรรนิทานอีสปแสนคลาสสิก (Aesop's Fables) สนุกสนาน สร้างเสริมจินตนาการ นิทานเป็นเครื่องมือช่วยสอนคุณธรรมบ่มเพาะเด็ก ๆ ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ พร้อมเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
ผู้เขียน ชวลิต สามัญ
หนังสือ61.75 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162369933 (ปกอ่อน) 16 หน้า
ขนาด: 211 x 221 x 2 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: /2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน