0
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สัญญาการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยสินค้าทางทะเล การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมคำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรการผลิต ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตที่แตกต่างกันออกไป โดยในเล่มได้ถ่ายทอดอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 2 สัญญาการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 3 INCOTERMS
บทที่ 4 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 5 การประกันภัยสินนค้าทางทะเล
บทที่ 6 การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 8 องค์การการค้าโลก
บทที่ 9 ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก

คำนิยม
ตำรากฎหมายลักษณะนี้ในบ้านเรายังมีน้อยมาก การที่รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ได้นิพนธ์ตำราเล่มนี้ขึ้น จึงนับว่าเป็นคุณูปการต่อวงการกฎหมายไทยและนักกฎหมายไทย(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร)- คณบดีคณะนิตศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742037765 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน