0
ลด 10%
กฎหมายก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1007)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ70.20 บาท
e-books(PDF) ?78.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กฎหมายก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1007)" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ กฎกระทรวง การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ กฎหมายแรงงาน สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง พร้อมทั้งแบบฝึกหัด ซึ่งแทรกเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา กฎหมายก่อสร้าง รหัสวิชา 20001-1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาการก่อนสร้าง

สารบัญ

บทที่ 1 พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง
บทที่ 2 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
บทที่ 3 กฎหมายแรงงาน
บทที่ 4 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
บทที่ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
บทที่ 6 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839940 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน