0
กฎหมายจราจร ฉบับทำงาน
สำหรับพนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานจราจร และพนักงานเจ้าหน้าที่ คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์-รถจักรยานยนต์ (ปรับปรุงล่าสุด 2556)
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ฉบับทำงาน ที่ว่่าด้วย การใช้รถ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร การใช้ทางเดินรถ การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ การขับรถผ่านทางร่วมแยกหรือวงเวียน การลากรถหรือการจูงรถ อุบัติเหตุ เเละรถจักรยาน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย

สารบัญ

ลักษณะทั่วไป
ลักษณะ 1 การใช้รถ
ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
ลักษณะ 3 การใช้ทางเดินรถ
ลักษณะ 4 การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง
ลักษณะ 5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
ลักษณะ 6 การขับรถผ่านทางร่วมแยกหรือวงเวียน
ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน
ลักษณะ 8 การลากรถหรือการจูงรถ
ลักษณะ 9 อุบัติเหตุ
ลักษณะ 10 รถจักรยาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747089868 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กองทุนสวัสดิการกองกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน