0
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ" เล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่แนวคิด ข้อกฎหมาย และการนำไปปรับใช้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นหลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก ค้ำประกัน จำนำ จำนอง รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย ครอบคลุมวิชากฎหมายธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจและวิชาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายโดยตรง รวมทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 2 บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 3 นิติกรรมและสัญญา
บทที่ 4 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
บทที่ 5 ซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัะย์ เช่าซื้อ
บทที่ 6 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า กฎหมายคุ้มครองแรงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
บทที่ 7 ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทที่ 8 ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า และประนีประนอมยอมความ
บทที่ 9 ตั๋วเงิน
บทที่ 10 ประกันภัยและประกันชีวิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164240025 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน