0
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ
ตำรากฎหมายธุรกิจแนวใหม่ สำหรับนักศึกษาและผู้ประกอบธุรกิจ ครอบคลุมหลักสูตรวิชากฎหมายธุรกิจระดับ ปวส.ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ" เล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่แนวคิด ข้อกฎหมาย และการนำไปปรับใช้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นหลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัวและมรดก ค้ำประกัน จำนำ จำนอง รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย ครอบคลุมวิชากฎหมายธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่ง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจและวิชาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เรียนด้านกฎหมายโดยตรง รวมทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 2 บุคคล ทรัพย์เเละทรัพย์สิน
บทที่ 3 นิติกรรมเเละสัญญา
บทที่ 4 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง เเละลาภมิควรได้
บทที่ 5 ซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด เเลกเปลี่ยนให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทที่ 6 จ้างเเรงาน จ้างทำของ รับขน เก็บของใน คลังสินค้า กฎหมายคุ้มครองเเรงงาน เเละกฎหมายเเรงงานสัมพันธ์
บทที่ 7 ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทที่ 8 ยืม ฝากทรัพย์ ตัวเเทน นายหน้า เเละประนีประนอมยอมความ
บทที่ 9 ตั๋วเงิน
บทที่ 10 ประกันภัยเเละประกันชีวิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167136790 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน