0
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ
ตำรากฎหมายธุรกิจแนวใหม่ สำหรับนักศึกษาและผู้ประกอบธุรกิจ ครอบคลุมหลักสูตรวิชากฎหมายธุรกิจระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย...
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ ได้แก่ หลักกฎหมายทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย

    อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมแนวคำตอบทุกบท ซึ่งสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการประกอบธุรกิจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 2 บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 3 นิติกรรมและสัญญา
บทที่ 4 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
บทที่ 5 ซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทที่ 6 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
บทที่ 7 ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทที่ 8 ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า และประนีประนอมยอมความ
บทที่ 9 ตั๋วเงิน
บทที่ 10 ประกันภัยและประกันชีวิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789745827462 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2009
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน