0
กฎหมายธุรกิจ
เพื่อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ ย่อหลักกฎหมาย อ่านเข้าใจง่าย ศึกษาได้ด้วยตัวเอง
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับห้างหุ้นส่วนและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม กฎหมายว่าด้วยสัญญา สัญญาต่างๆ รวมถึงการประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ สัญญาตัวแทนและนายหน้า ตั๋วเงิน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานและการจัดตั้งโรงงาน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
- บทที่ 1 ห้างหุ้นส่วนและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
- บทที่ 2 บริษัทจำกัีดและบริษัทมหาชน จำกัด

ส่วนที่ 2 นิติกรรมและสัญญา
- บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม
- บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยสัญญา

ส่วนที่ 3 สัญญาต่างๆ
- บทที่ 5 สัญญาซื้อขาย
- บทที่ 6 สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้
- บทที่ 7 สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 กฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
- บทที่ 13 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
- บทที่ี 14 กฎหมายโรงงานและการจัดตั้งโรงงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163053794 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 183 x 257 x 13 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอสเค บุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน