0
กฎหมายธุรกิจ
ตำรากฎหมายธุรกิจแนวใหม่ สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบธุรกิจ ครอบคลุมหลักสูตรวิชากฎหมายธุรกิจระดับปริญญาตรีของทุกมหาวิทยาลัย
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ คือ หลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว และมรดก รวมทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลายและคำพิพากษาศาลฎีกาคดีทางธุรกิจที่น่าสนใจ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นคู่มือในการประกอบธุรกิจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 2 บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน
บทที่ 3 นิติกรรมและสัญญา
บทที่ 4 หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
บทที่ 5 ซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
บทที่ 6 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน และเก็บของในคลังสินค้า
บทที่ 7 ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
บทที่ 8 ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า และประนีประนอมยอมความ
บทที่ 9 ตั๋วเงิน
บทที่ 10 ประกันภัยและประกันชีวิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741094288 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน