0
กฎหมายพาณิชยนาวี : Maritime Law
อธิบายถึงกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย ปัญหาของกฎหมายพาณิชยนาวี อุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและแนวทางแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับต่างๆ รวมทั้งกฎหมายพาณิชยนาวีของไทยด้วย
หนังสือ114.00 บาท
e-books(PDF) ?100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย ปัญหาของกฎหมายพาณิชยนาวี อุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและแนวทางแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศต่างๆ รวมทั้งกฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบันและในอนาคตด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บททั่วไป
1. ความหมายของกฎหมายพาณิชยนาวี
2. สาระสำคัญของกฎหมายพาณิชยนาวี
3. ลักษณะระหว่างประเทศของกฎหมายพาณิชยนาวี
4. ความสำคัญและรูปแบบของกฎหมายพาณิชยนาวีของแต่ละประเทศ
5. ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีพาณิชยนาวี

บทที่ 2 กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบันและอนาคต
1. กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบัน
2. กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในอนาคต

บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทย

บทที่ 4 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163140760 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 120 x 186 x 11 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน