0
กฎหมายภาษีอากร และ ประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.2559)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 พร้อมกฎกระทรวง และคำสั่งสำคัญ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมกฎหมายภาษีอากร และ ประมวลรัษฎากร พร้อมด้วย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ.2544 พร้อมกฎกระทรวง และคำสั่งสำคัญ และพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 พร้อมพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2559) ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่ง ประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481
- ประมวลรัษฎากร
- บัญชีอัตราอากรแสตมป์
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
- ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544
- พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
- พระราชกฤฎีกา และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162602177 (ปกอ่อน) 528 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 25 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน