0
กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย? : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่
งานเขียนเรื่องนี้พูดถึงแนวความคิดทางกฎหมายของนักคิดในสำนักกฎหมายบ้านเมืองในศตวรรษที่ 20 สองคนที่มีชื่อเสียงเลื่องระบือคือ ฮันส์ เคลเซ่น และ เอซ. แอล. เอ. ฮาร์ท
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศศิภา" สามารถถ่ายทอดแนวความคิดของ "ฮันส์ เคลเซ่น" และ "เอซ. แอล. เอ. ฮาร์ท" ออกมาได้น่าสนใจและชวนติดตาม และทำให้ผู้อ่านชาวไทยเห็นทัศนะของนักคิดในสำนักกฎหมายบ้านเมืองหลังจากยุคของจอห์น ออสติน ได้ชัดเจนขึ้น ที่สำคัญก็คือ งานเขียนเรื่องนี้น่าจะช่วยทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของสำนักกฎหมายบ้านเมือง ว่าโดยเนื้อแท้แล้วสำนักความคิดนี้ไม่ใช่สำนักความคิดฝ่ายอธรรม ดังเช่นที่ผู้เขียนคำนำเสนอใช้ความพยายามตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาชี้ให้นักศึกษาเห็นประเด็นสำคัญประเด็นนี้ เพราะในที่สุดแล้ว ทัศนะทางนิติปรัชญาแต่ละทัศนะก็ล้วนแล้วแต่พยายามที่จะให้คำตอบว่า "กฎหมายคืออะไร" จากการอภิปรายโต้แย้งกันในทางวิชาการทั้งสิ้น และผู้ศึกษาก็ควรจะศึกษาความคิดของนักคิดแต่ละคนอย่างปราศจากอคติ เพื่อในที่สุดแล้วจะได้มีทัศนะที่รอบด้านและหนักแน่นเป็นของตนเองได้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ข้อความคิดว่าด้วยกฎหมายในทรรศนะของ ฮันส์ เคลเซ่น และ เอช.แอล.เอ.ฮาร์ท
บทที่ 3 บทวิพากษ์
บทที่ 4 กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย : อิทธิพลของแนวความคิด แบบสำนักกฎหมายบ้านเมืองในประเทศไทย?
บทที่ 5 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215333 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 143 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน