0
กฎหมายรถยนต์และจราจรทางบก ฉบับทำงาน คู่มือสอบใบขับขี่พร้อมตัวอย่างคำถาม (ปรับปรุงล่าสุด)
คู่มือดำเนินการทางวินัย สำหรับข้าราชการตำรวจ (ปรับปรุงถึงประกาศ คสช. ฉบับที่ 88-89/2557 ลง 10 ก.ค. 2557) พร้อมตัวอย่างสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสอบสวนพิจารณาทางวินัยที่สำคัญ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายรถยนต์และจราจรทางบก และคู่มือสอบใบขับขี่พร้อมตัวอย่างคำถาม   โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

บททั่วไป นิยามศัพท์ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
บทที่ 1 ลักษณะรถ การจดทะเบียน-เครื่องหมายและการใช้รถ
บทที่ 2 ภาษีประจำปี
บทที่ 3 ใบอนุญาตขับรถ
บทที่ 4 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณ
บทที่ 5 การบรรทุก
บทที่ 6 สัญญาและเครื่องหมายจราจร
บทที่ 7 การขับรถ
บทที่ 8 การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า
บทที่ 9 การออก การเลี้ยวและการกลับรถ
บทที่ 10 การหยุดและจอดรถ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747089929 (ปกอ่อน) 258 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กองทุนสวัสดิการกองกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน