0
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พยานหลักฐาน (คดีอาญา) คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564
รวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญในปี 2558 ถึง 2564 โดยผู้เขียนได้หมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาฎีกาต่าง ๆ โดยเฉพาะคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางแนวบรรทัดฐานใหม่ ๆ หรือที่มีข้อเท็จจริงใหม่ที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน (คดีอาญา) เล่มนี้ เป็นการรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญในปี 2558 ถึง 2564 โดยผู้เขียนได้หมายเหตุไว้ท้ายคำพิพากษาฎีกาต่างๆ โดยเฉพาะคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางแนวบรรทัดฐานใหม่ ๆ หรือที่มีข้อเท็จจริงใหม่ที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก และมีตัวอย่างคำถามท้ายเล่มเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้น

    สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกานั้น ผู้เขียนอ้างอิงจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกาของเนติบัณฑิต ปี 2563 ตอน 6 ปี 2564 ตอน 1 ของศาลฎีกาถึงปี 2563 เล่ม 4 หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับอ่านได้ตามสมควร

สารบัญ

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ผู้ต้องหา
- ผู้เสียหาย
- คำร้องทุกข์
- การไต่สวนมูลฟ้อง
- ผู้มีอำนาจจัดการแทน
ฯลฯ

พยานหลักฐาน (คดีอาญา)
- ภาระการพิสูจน์ในคดีอาญา
- พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ
- พยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบแต่ได้มาโดยมิชอบ
- พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่น ๆ
- พยานบอกเล่า
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165868365 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 171 x 230 x 15 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุนทรี สรรเสริญ
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน