0
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1)
หนังสือ232.75 บาท
สภาพเก่าปานกลาง122.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยยึดถือตามแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เขตอำนาจศาล การนั่งพิจารณา รายงานและสำนวนความ คู่ความ การชี้ขาดตัดสินคดี ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง รวมถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมศาลและค่าฤชาธรรมเนียม พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราในการศึกษาและสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

สารบัญ

1. เขตอำนาจศาล (มาตรา 2 ถึงมาตรา 10)
2. อำนาจและหน้าที่ของศาล
3. การนั่งพิจารณา (มาตรา 35 ถึงมาตรา 39)
4. รายงานและสำนวนความ (มาตรา 46 ถึงมาตรา 50)
5. คู่ความ
6. การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร (มาตรา 67 ถึงมาตรา 83 อัฏฐะ)
7. การชี้ขาดตัดสินคดี
8. ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง
9. ค่าธรรมเนียมศาลและค่าฤชาธรรมเนียม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749236483 (ปกอ่อน) 275 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ศรีสวัสดิ์การพิมพ์, หจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน