0
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
แบ่งออกเป็น 3 ภาค รวม 28 บท ประกอบด้วย กำเนิดกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป การใช้และการตีความ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญาต่างๆ ฯลฯ
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาค รวม 28 บท ประกอบด้วย กำเนิดกฎหมายทั่วไปการใช้และการตีความ กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ว่าด้วยบุคล ทรัพย์ นิกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญา ต่างๆ ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาความแพ่งในจุดที่สำคัญต่างๆ โดยผู้เขียนได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียดและเป็นระบบ เพื่อให้เห็นความเกี่ยวโยงกันของตัวบทกฎหมาย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ จะได้มีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะได้ค้นคว้าเพิ่มเติม

สารบัญ

ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
- มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์
- กฎหมายและระบบกฎหมาย
- การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย
- ขั้นตอนการตราพระราชบัญญัติ

ภาค 2 กฎหมาย
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์: ทั่วไป
- นิติกรรม
- สัญญา
- หนี้
- ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
ฯลฯ

ภาค 3 วิธีพิจารณาคดี
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163140340 (ปกอ่อน) 474 หน้า
ขนาด: 184 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 840 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน