0
ลด 15%
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาวิชากฎหมายในเวลาจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ
หนังสือ331.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนิ้อธิบายถึงหลักพื้นฐานทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายที่สำคัญอื่นๆ สำหรับผู้ที่มิใช่นักศึกษากฎหมายโดยตรง เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบพื้นฐานต่างๆ ของกฎหมายที่พอจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ และก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ความรู้ที่ลึกซึ้งต่อไปได้อีกชั้นหนึ่ง

สารบัญ

ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
- บทที่ 1 มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์
- บทที่ 2 กฎหมายและระบบกฎหมาย
- บทที่ 3 การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย

ภาค 2 กฎหมาย
- บทที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ทั่วไป
- บทที่ 5 นิติกรรม
- บทที่ 6 สัญญา
ฯลฯ

ภาค 3
- บทที่ 27 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- บทที่ 28 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167398129 (ปกอ่อน) 435 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน