0
ลด 15%
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ
หนังสือ331.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสามภาคยี่สิบแปดบท เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกำเนิดกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป การใช้และการตีความกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญาต่างๆ ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว มรดก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และอีกหลากหลาย พร้อมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาความแพ่งในจุดที่สำคัญต่างๆ โดยผู้เขียนได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียดเป็นระบบ เพื่อให้เห็นความเกี่ยวโยงกันของตัวบทกฎหมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ จะได้มีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือหลักที่แนะนำไว้ในแต่ละเรื่องตามความต้องการ

สารบัญ

ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
บทที่ 1 มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์
บทที่ 2 กฎหมายและระบบกฎหมาย
บทที่ 3 การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย

ภาค 2 กฎหมาย
บทที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ทั่วไป
บทที่ 5 นิติกรรม
บทที่ 6 สัญญา
ฯลฯ

ภาค 3
บทที่ 27 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บทที่ 28 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167398884 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 21 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน