0
กฎหมายและคดีอาวุธปืน (ฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 3)
พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด เหมาะสำหรับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน ทนายความ นักกฎหมายและประชาชนทั่วไป
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและคดีอาวุธปืน เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมา ความหมายของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ความผิดฐานมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง ความผิดฐานพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อยกเว้นความผิดฐานมีอาวุธปืน การร่วมกระทำความผิด การฟ้องและการนำสืบในคดีอาวุธปืน รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการริบอาวุธปืนฯ ของกลาง ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติและเนื้อหาโดยสังเขป
บทที่ 2 ความหมายและประเภทของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน ส่วนบุคคลและสำหรับการค้า
บทที่ 4 ความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
บทที่ 5 ข้อยกเว้นความรับผิดฐานมีอาวุธปืนฯ และพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
บทที่ 6 ความผิดฐานทำ ซื้อ มีใช้ สั่ง นำเข้า ค้า หรือจำหน่าย
บทที่ 7 ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะอาจออกใบอนุญาตให้ไม่ได้
บทที่ 8 การร่วมกระทำความผิดในคดีอาวุธปืนฯ
บทที่ 9 ปัญหาว่าคดีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนและวัตุระเบิดเป็นกรรมเดียวหรือหลายกรรม
บทที่ 10 การฟ้องและการนำสืบคดีอาวุธปืน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165683951 (ปกอ่อน) 474 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อุทัยวรรณ ดิเรกอุดมศักดิ์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน