0
กฎหมายและผลประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย : กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย - กัมพูชา เรื่องการเจรจาสิทธิในอ่าวไทย
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและผลประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย : กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย - กัมพูชา เรื่องการเจรจาสิทธิในอ่าวไทย ไม่ว่าจะเป็นจุดกำเนิดพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากบันทึกความเข้าใจ การดำเนินการภายหลังการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ตลอดจนผลกระทบจากการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ และข้อเสนอแนะในบทสุดท้าย หลายเรื่องราวจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 จุดกำเนิดพื้นที่ไหล่ทวีปทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา
บทที่ 2 การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา
บทที่ 3 สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน
บทที่ 4 ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากบันทึกความเข้าใจ
บทที่ 5 การดำเนินการภายหลังการจัดทำบันทึกความเข้าใจ
บทที่ 6 ผลกระทบจากการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจ
บทที่ 7 บทส่งท้ายและข้อเสนอแนะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742250928 (ปกอ่อน) 111 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน