0
ลด 20%
กฎหมาย คู่มือเตรียมสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติ - ระเบียบองค์กรปกครองท้องถิ่นกฎหมาย ตัวบทฉบับเต็มของราชการส่วนท้องถิ่น กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่นทุกตำแหน่งใช้สอบ
หนังสือ236.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พร้อมพระราชบัญญัติ - ระเบียบองค์กรปกครองท้องถิ่นกฎหมาย ตัวบทฉบับเต็มของราชการส่วนท้องถิ่น กทม. อบจ. เทศบาล อบต.เมืองพัทยา และ อปท.อื่น ๆ ใช้สอบทุกตำแหน่งของ กสถ./อปท. และ กทม.รวมถึงครูผู้ช่วยท้องถิ่น พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

กฎหมายเกี่ยวกับการสอบข้าราชสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
ฯลฯ

ระเบียบ กฎหมาย และความหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ฯลฯ

กฎหมายตามหลักสูตรสอบ ข้าราชกรส่วนท้องถิ่น (จาก กสถ. ) ทุกตำแหน่งและครูผู้ช่วยท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418233 (ปกอ่อน) 374 หน้า
ขนาด: 208 x 289 x 24 มม.
น้ำหนัก: 885 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน