0
กฎแห่งกรรม วิญญาณรายงานตัว
ประสบการณ์วิญญาณปรากฎกายให้เห็น เรื่องราวที่ยืนยันโลกหลังความตายมีจริง! พร้อมบทสวดพาหุงมหากาฯ บทแผ่เมตตา และบทอุทิศบุญ
หนังสือ26.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กฎแห่งกรรม วิญญาณรายงานตัว" เล่มนี้ เป็นบันทึกเรื่องราววิญญาณของ "นายวิโรจน์ ปัญจบุรี" ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมาขอปฏิบัติธรรมกับ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม" ซึ่งท่านได้บันทึกเอาไว้เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 และบันทึกดังกล่าวนี้ได้จัดพิมพ์เผยแผ่ในงานศพของผู้ตายอีกด้วย ซึ่งในเล่มได้คงเนื้อหาไว้ตามต้นฉบับเดิม แต่ได้เพิ่มเติมหัวข้อ การเน้นคำ การจัดวรรคตอน ย่อหน้า และวาดภาพประกอบ เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการอ่านและเข้าถึงเนื้อธรรมได้ง่ายขึ้น พร้อมบทสวดมนตร์ประจำวัน อาทิ บทพาหุงมหากาฯ บทอิติปิโสเท่าอายุ ตามแบบฉบับที่พระธรรมสิงหบุราจารย์ได้กำหนดไว้อีกด้วย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162681844 (ปกอ่อน) 52 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 3 มม.
น้ำหนัก: 65 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน