0
กรมการปกครองท้องส่วนท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ฯลฯ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบกรมการปกครองท้องส่วนท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) ประกอบด้วย พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การจัดการบริหารงานทั่วไป
- การบริหารคืออะไร
- การบริหารงานบุคคล
- การจัดการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- บทบาทของสำนักงาน
- การวางแผนคืออะไร
- แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบการจัดการบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801159 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 13 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน