0
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย เล่มเดียวครบ ตามหลักสูตรการสอบ
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย เล่มเดียวครบ ตามหลักสูตรการสอบ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเรื่องที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การกำหนดนโยบาย
- การบริหาร/โครงการ
- ความหมายของการติดตามผลและการประเมินโครงการ
- ประโยชน์ของการประเมินผล
- การปฏิบัติตามแผนและโครงการ
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
- ลำดับขั้นตอนของจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์
- การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
- การวางแผนการประเมินผลโครงการ
- แนวข้อสอบนโยบายและแผน ชุดที่ 1
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801173 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 207 x 285 x 13 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน