0
กรมการปกครอง (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดตามหลักสูตรปัจจุบัน เน้นข้อสอบจากสนามจริง (ใหม่ล่าสุด)
ภาคความรู้ความสามารถปฏิบัติงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับบริบททางสังคม
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมการปกครอง (โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ) สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดตามหลักสูตรปัจจุบัน เน้นข้อสอบจากสนามจริง (ใหม่ล่าสุด) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถปฏิบัติงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ตำบล อำเภอ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกรมการปกครอง
- อำนาจและหน้าที่ี
- แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560-2564
- วิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยม (Core Value) / พันธกิจ (Mission)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนร ชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาด ไทย พ.ศ. 2559
- บททั่วไป-ความหมายของ "วินัย"
- ขอบเขตของ "วินัย"
- ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำ
- ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801081 (ปกอ่อน) 238 หน้า
ขนาด: 207 x 285 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน