0
กรมที่ดิน การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ (อธิบายละเอียดเน้นเจาะข้อสอบ)
ประวัติกรมที่ดิน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2523 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบ กรมที่ดิน การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยข้อสอบ (อธิบายละเอียดเน้นเจาะข้อสอบ) ทั้งประวัติกรมที่ดิน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน พ.ศ.2523 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกรมที่ดิน
- ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน
- การอายัดที่ดิน
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
- แนวข้อสอบระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800381 (ปกอ่อน) 250 หน้า
ขนาด: 207 x 290 x 16 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน