0
กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เน้นแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยจนถึงปัจจุบัน (หลักสูตรใหม่)
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประมวลข้าราชการพลเรือน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้ากรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกักขังตาม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 1 +ฉบับที่ 2)
- แนวข้อสอบระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 1 +ฉบับที่ 2)
- พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800244 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 207 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน