0
กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง พนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย เน้นแนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อยจนถึงปัจจุบัน (หลักสูตรใหม่)
ประวัติกรมราชทัณฑ์ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประมวลข้าราชการพลเรือน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง พ.ศ.2506
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง พนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 110/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราชราช 2479
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
- ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 1 + ฉบับที่ 2)
- พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์พุทธศักราช 2482
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800312 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 207 x 290 x 16 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน