0
กรมสรรพากร ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีสรรพากรปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด
ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทย และต่างประเทศในปัจจุบัน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมสรรพากร ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีสรรพากรปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทย และต่างประเทศในปัจจุบัน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร
- ประวัติการจัดเก็บภาษี
- โครงสร้างทั่วไปของภาษีอากร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tex)
- วิธีการคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
- ภาษีอากรประเมินหลักการและวิธีการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
- การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- อัตราภาษี และการคำนวณภาษี
- การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800947 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 207 x 289 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน