0
กรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร มละประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ กรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยตามหลักสูตรการสอบใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักภาษีอากร มละประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร
- ประวัติการจัดเก็บภาษี
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
- โครงสร้างของภาษีอากร
- แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
- เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2560
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800954 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 205 x 283 x 14 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน