0
กรมสรรพากร (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ) สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (ใหม่ล่าสุด)
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ กรมสรรพากร (ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ) สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (ใหม่ล่าสุด) เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของกรมสรรพากร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากร
- ประวัติการจัดเก็บภาษี
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
- โครงสร้างของภาษีอากร
- แหล่งเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
- เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น
- อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2560
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800527 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน