0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ) คู่มือเฉลยข้อสอบตามหลักสูตรปัจจุบัน
วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ) กรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบายแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- อำนาจหน้าที่
- คดีอยู่ในความรับผิดชอบ
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
- ค่านิยมร่วม (Core Value)
- ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
- ตราสัญลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พัทธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและอนุบัญญัติเกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเสษ พ.ศ. 2547
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800985 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 205 x 287 x 19 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน