0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถูกต้องตรงตามหลักสูตร กสถ.(ทุกตำแหน่งต้องสอบ)
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะและสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถูกต้องตรงตามหลักสูตร กสถ.(ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ประกอบด้วยวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะและสรุปเหตุผล วิชาความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ วิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ความสามารถในการการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปผลเหตุผล
- ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษกิจใหม่
- แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิย พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และเหตุผล
- ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
- หลักการอ่านภาษาไทย
- การเขียนและคำใช้คำไทย
- คำครุคำลหุ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800749 (ปกอ่อน) 150 หน้า
ขนาด: 200 x 278 x 17 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน