0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ) ถูกต้องตามหลักสูตร (กสถ.)
เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และอีกมากมาย
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติการ) ถูกต้องตามหลักสูตร (กสถ.) ตรงทุกประเด็น เจาะข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และอื่น ๆ อีกมากมาย ใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราทางด้านวิชาการได้อีกด้วย

สารบัญ

- การพัฒนาบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล
- ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การฝึกอบรม (Training)
- การประเมินผลการฝึกอบรมและการติดตามผล
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
- ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการบริหารทรัพยาการ
- การบริหารงานบุคคลคืออะไร
- แนวคิดของการบริหารงานภาครัฐ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801142 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 203 x 284 x 14 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน