0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ (ชุดเก็งข้อสอบ)
วิเคราะห์นโยบายและแผน Swot Analy การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งการวางแผน การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ นโยบายสาธารณะความหมายภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และความละเอียดแม่นยำ ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การวิเคราะห์นโยบายและแผน
- Swot Analy การวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง
- การวางแผน
- การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ นโยบายสาธารณะ
- แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
- ความหมายของภาวะผู้นำ
- แนวข้สอบภาวะผู้นำ
- การทำงานเป็นทีม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800428 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 204 x 283 x 18 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน