0
กรรมฐาน ตำนานธรรมะ พระนักเทศน์
เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือสามัญชน ยังมีศีลห้า เหนือตัวข้า ยังมีท้องฟ้า กับดวงดาว
ผู้เขียน สามเทพ
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ ควรค่ากับผู้อ่านที่ชอบแสวงหาธรรมะ และปฏิบัติกรรมฐานเพราะธรรมะเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ ส่วนการปฏิบัติกรรมฐาน จะต้องพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เสียก่อน...
    หนังสือเล่มนี้ เนื้อในใจความ เพื่อนดี ๆ มีแค่สาม เพื่อนดีคือธรรมะ เพื่อนพากลับบ้านได้ คือกรรมฐาน เพื่อนพาไปสวรรค์ เกาะอยู่ที่ตัวของเรา อยากรู้ไหม เขาเป็นใครมาจากไหน ไฉนรู้ เปิดหนังสือออกอ่านดูแล้วท่านจะรู้ วิญญาณเกาะธาตุ นั้นมีจริง ๆ   

สารบัญ

- ตอน (เสียงเพลงธรรมะ) โครงเรื่องพระอรหันต์สุขหนอ
- ตอน (พุทธชาติ) โครงเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้
- ตอน (ธัมมะเสนา) โครงเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- ตอน (ปริจเฉท) โครงเรื่องพระภิกขุปาฏิโมกข์
- ตอน (คัมภีร์ธรรมะ 5,000 ปี) โครงเรื่องหว่วงสุดท้ายอัฐิธาตุครบ 5,000 ปี
- ตอน (อหิงสกกุมาร) โครงเรื่องพระอรหันต์องคุลิมา
- ตอน (ธรรมะธาตุ 4) โครงเรื่องวิญญาณเกาะธาตุ
- ตอน (ธรรมะ ดิน น้ำ ไฟ ลม) โครงเรื่องแยกธาตุ
- ตอน (ธรรมะ นะแม 4) โครงเรื่องปลงอนิจจังสังขาร
- ตอน (สวดมนต์ไหว้พระพุทธเจ้า 5 พระองค์) ตามคัมภีร์หลวง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740534976 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ต้นบุญ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน