0
กรรมฐาน 40 สมาธิแบบพระพุทธเจ้า
สมาธิอันแน่วแน่ ได้แก่จิตรวมลงสู่ภวังค์ถึงฐิติธรรม ถึงเอกัคคตา ความีอารมณ์เดียว และประกอบด้วยองค์ฌาน 5 ประการ ค่อยสงบประณีตเข้าไปโดยลำดับ เมื่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ ชื่อว่าทำจิตให้ยิ่ง
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความเรื่อง "สมาธิ" และ "วิธีฝึกสมาธิ" จากพระธรรมเทศนาที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้แสดงธรรม สั่งสอนและอบรมพุทธบริษัท เพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธทั้งหลาย ตามแนวทางแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งโลก

สารบัญ

1. พิจราณาเรื่องจิตเพื่อปฏบัติสมาธิ
2. กรรมฐาน 40 วิธี
3. อุปสรรคของการทำกรรมฐาน
4. บทประพันธ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5. ธรรมปฏิบัติ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
6. บทธรรมสมาธิจากพระไตรปิฏก
7. ธรรมะบรรยาย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160304301 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน