0
ลด 10%
กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ86.40 บาท
e-books(PDF) ?96.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือ ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตการหล่อแบบต่าง ๆ กรรมวิธีการผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบต่าง ๆ กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบแบบต่าง ๆ และกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต
บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก
บทที่ 3 การถลุงโลหะไม่ใช่เหล็ก
บทที่ 4 กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ
บทที่ 5 กรรมวิธีการผลิตแบบตัดเฉือนโลหะ
บทที่ 6 กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป
บทที่ 7 กรรมวิธีการต่อหรือยคดชิ้นงานเข้าด้วยกัน
บทที่ 8 กรรมวิธีการตกแต่งผิวชิ้นงาน
บทที่ 9 แผนภาพผสมดุลและโครงสร้างของระบบผลึก
บทที่ 10 การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน
บทที่ 11 กรรมวิธีผลิตพลาสติก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827015 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 188 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน