0
ลด 65%
กรรมวิธีการผลิต
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "กรรมวิธีการผลิต" เป็นกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
หนังสือ49.00 บาท
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "กรรมวิธีการผลิต" ซึ่งเป็นกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการผลิตการหล่อแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบต่างๆ กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบแบบต่างๆ และกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ และผู้ที่สนใจในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลที่ต้องการอ่านเป็นความรู้ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต
บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก
บทที่ 3 การถลุงโลหะไม่ใช่เหล็ก
บทที่ 4 การรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ
บทที่ 5 กรรมวิธีการผลิตแบบมีเศษ
บทที่ 6 กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป
บทที่ 7 กรรมวิธีการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกัน
บทที่ 8 กรรมวิธีการตกแต่งผิวชิ้นงาน
บทที่ 9 แผนภาพสมดุลและโครงสร้างของระบบ
บทที่ 10 การปรับปรุงคุณภาพโลหะด้วยความร้อน
บทที่ 11 กรรมวิธีการผลิตพลาสติก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160819454 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 342 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน