0
กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย
สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบอธิบายละเอียด ความรู้เกี่ยวกับธุรการ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรการ ทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณงานพัสดุ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบด้าการเงินและการคลัง และความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
- สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- สรุปความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ การเงินและการบัญชีเบื้องต้น ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ การเงินและการบัญชีเบื้องต้น ชุดที่ 2
- สรุปความรู้เกี่ยวกับ กฎและระเบียบด้านการเงินและการคลัง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กฎและระเบียบด้านการเงินและการคลัง
- แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800268 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 200 x 283 x 18 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน