0
กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ
เป็นหนังสือที่เสนอรูปแบบและกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง แจกแจงกระบวนการทางปัญญาและขั้นตอนการสอนคิดขั้นพื้นฐาน ขั้นสูง และกระบวนการคิดที่ซับซ้อน รวบรวมหลักการ แนวคิด และทฤษฎีสำคัญด้านหลักสูตร ฯลฯ
ผู้เขียน ชนาธิป พรกุล
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "กระบวนการสร้างความรู้ของครู : กรณีการสอนบูรณาการ" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เสนอรูปแบบและกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง แจกแจงกระบวนการทางปัญญาและขั้นตอนการสอนคิดขั้นพื้นฐาน ขั้นสูง และกระบวนการคิดที่ซับซ้อน รวบรวมหลักการ แนวคิด และทฤษฎีสำคัญด้านหลักสูตรและการสอน ตรงกับหลักสูตรครุศึกษาระดับอุดมศึกษา สรุปสาระสำคัญ เรื่อง การบูรณาการและแนวทางจัดการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ผู้ทำหรือผู้เสนอผลงานทางวิชาการ ผู้สนใจการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

สารบัญ

บทที่ 1 การสร้างความรู้ด้วยตนเอง และรูปแบบ
- หลักการสำคัญของทฤษฎีการสร้างความรู้
- องค์ประกอบของการสร้างความรู้
- กระบวนการสร้างความรู้
ฯลฯ

บทที่ 2 กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของครูอุตสาห์
- ภาระงานของครูอุตส่าห์
- การทำงานสร้างความรู้ของครูอุตสาห์
- ศึกษาทฤษฎีสร้างความรู้
ฯลฯ

บทที่ 3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
- วิเคราะห์หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
- เลือกสิ่งที่จะนำมาบูรณาการกับวิชาหลัก
- ออกแบบการสอน
ฯลฯ

บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337973 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน