0
กรุงเทพมหานคร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ (ใหม่ล่าสุด)
พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2545 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบกรุงเทพมหานคร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ (ใหม่ล่าสุด) เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หลักสูตรการสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2545 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และอีกมากมาย พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- การสังคมสงเคราะห์
- สังคมคืออะไร
- สังคมสังเคราะห์กับสังคมยุคความทันสมัย
- หลักการสังคมสงเคราะห์
- กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
- วิธีกาสังคมสังเคราะห์
- กระบวนการการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
- จรรยาบรรณของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801029 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 207 x 288 x 14 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน