0
กฤษดาภินิหารพระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4
เล่าเรื่องปาฏิหาริย์ แห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความอัศจรรย์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และพระพุทธรูปสำคัญในแผ่นดินสยาม
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเหตุการณ์สำคัญอันเป็นพระบุญญาธิการของพระเจ้าแผ่นดินสยาม ที่ได้พบพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ จารึกพ่อขุนรามคำแหงสมัยสุโขทัย พระปฐมเจดีย์สมัยทวารวดี พระไพรีพินาศ และการสถาปนาหลักเมืองพระนครองค์ใหม่กับพระสยามเทวาธิราช เทพศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกป้องดูแลคุ้มครองแผ่นดินสยามให้รอดจากภยันตราย พร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญในรัชกาลที่ 4 เรื่องอัศจรรย์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และพระพุทธรูปสำคัญในแผ่นดินสยาม พร้อมภาพประกอบที่ช่วยให้เรื่องน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น

สารบัญ

- พระภิกษุเจ้าฟ้า ผู้เป็นปราชญ์พระศาสนา
- ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ
- นิมิตมหัศจรรย์จากธุดงควัตร
- พระแท่นมนังคศิลาอาสน์ พ่อขุนสุโขทัย
- ประดิษฐานพระธรรมยุติกนิกายสืบศาสนา
- องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก
- ทรงสร้างวัดและพระราชวัง
- เหตุจากสุริยุปราคาเต็มดวง
- พระบุญญาธิการล่วงรู้เหตุจากดวงดาว
- เทพยดารับเสด็จสู่สวรรคาลัย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757421317 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 142 x 202 x 15 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามความรู้, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน