0
กลยุทธ์การจูงใจคน
คู่มือพัฒนาทักษะผ้นำ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
หนังสือ133.00 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บุคคลที่มีความสามารถในการจูงใจนั้น สามารถสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับองค์กร ด้วยการเปลี่ยนแนวความคิดให้กลายเป็นการลงมือปฏิบัติจริง   อย่างไรก็ดีการจูงใจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมันจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน ความอดทน และความรอบรู้ทางด้านจิตวิทยา ซึ่งประเด็นเหล่านี้เองคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้ ด้วยการฝึกฝนให้คุณสามารถ ปรับคลื่นของคุณให้ตรงกับผู้ฟัง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง รวมทั้งโน้มน้าวความคิด และจิตใจของผู้ฟัง หากคุณคือบุคคลหนึ่งที่ต้องการจะก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารจัดการและโลกธุรกิจยุคใหม่ นี่คือหนังสือที่จำเป็นสำหรับคุณ!

สารบัญ

บทที่ 1 ศาสตร์แห่งการจูงใจ
บทที่ 2 การสร้างความน่าเชื่อถือ
บทที่ 3 การทำความเข้าใจผู้ฟังของคุณ
บทที่ 4 การเอาชนะความคิดของผู้ฟัง
บทที่ 5 การชนะใจผู้ฟัง
บทที่ 6 การเอาชนะแรงต่อต้านของผู้ฟัง
บทที่ 7 การกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดแรงจูงใจด้วยตนเอง
บทที่ 8 เครื่องมือสำหรับการจูงใจ
บทที่ 9 แบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการจูงใจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744141767 (ปกอ่อน) 146 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 8 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
ชื่อเรื่องต้นฉบับPersuading People
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Harvard Business School Publishing Croporation.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน