0
กลยุทธ์การตลาดกาแฟพร้อมดื่ม/กาแฟกระป๋อง ปี 2558 (PDF)
Marketing Information
e-books(PDF) ?200.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

พบกับการสรุปเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดกาแฟพร้อมดื่ม/กาแฟกระป๋อง ปี 2558 ภายในเล่มกล่าวถึงแนวทางการทำตลาดของแบรนด์เบอร์ดี้และเนสกาแฟในช่วงปี 2558 ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300027532 (PDF) 18 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน