0
กลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอาง ปี 2560 (PDF)
กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy
e-books(PDF) ?350.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p's ) และแนวโน้ม ( Trend )

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840101556 (PDF) 48 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน