0
กลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอาง ปี2564 (PDF)
พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของมูลค่าตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST)
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด และการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของมูลค่าตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) วิเคราะห์ปัจจยแห่งความสำเร็จ (KSF) และแนวโน้ม (Trend)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840301390 (PDF) 22 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน